Hvidovre Kommune inviterer til dialog om det kommende budget

Foto: Genbrugshallen.
dato

Hvidovre Kommune inviterer borgerne til dialogmøde om budgettet for 2025-2028

Arbejdet med at udforme Hvidovre Kommunes budget for perioden 2025-2028 er i fuld gang, og det trækker på vigtige læringer fra de foregående år, 2022 og 2023. Kommunen lægger vægt på at skabe et budget, der er både realistisk og fremadskuende, inkluderende samtidig med at det tager hånd om de udfordringer, der ligger forude.

I denne ånd af inddragelse og åbenhed, udvider Hvidovre Kommune invitationen til sine borgere og lokale foreninger om at deltage i budgetprocessen. Et særligt møde er planlagt til den 2. maj fra kl. 18 til 20 i Kulturhus Risbjerggaard, hvor alle interesserede er velkomne.

Formålet med dette møde er at give en grundig indsigt i kommunens økonomiske situation, de udfordringer og muligheder, der ligger foran, detaljer omkring planen for budgetarbejdet og ikke mindst, hvordan borgere og forskellige grupper kan bidrage med deres input og ideer.

Hvidovre Kommune står, ligesom mange andre kommuner, over for en række udfordringer, som kræver et solidt samarbejde for at sikre udvikling af bæredygtig velfærd. Mødet den 2. maj vil derfor også fungere som en platform for dialog mellem borgere, kommunalbestyrelsen, den øverste ledelse og HovedMED-organisationen.

Til dem, der vælger at deltage, vil der være mulighed for at stille spørgsmål og engagere sig direkte med kommunens repræsentanter. Derudover tilbydes let forfriskning til de første 100 fremmødte for at gøre aftenen endnu mere indbydende.

Hvidovre Kommune ser frem til en konstruktiv dialog med sine borgere og lokale foreninger for på bedste vis at forberede sig til de kommende år. Dette møde repræsenterer en enestående chance for at få indflydelse og være en del af beslutningsprocessen i lokalområdet.

https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/nyheder/2024/april/kom-og-hor-om-budget-2025/

Kilde: Hvidovre Kommune