Nyheder fra Hvidovre

16 °
Klar himmel
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hvidovre og omegn

Job tilbydes:
Vil du arbejde med mænd, kvinder, LGBT+ og børn, der enten har oplevet vold i nære relationer eller er blevet boligløse og har andre sociale udfordringer, så er denne stilling måske noget for dig?
Vigtige spørgsmål: Mener du at tydelig ledelse betyder, at ledelsen skal fortælle dig, hvordan du skal udføre dit arbejde? Mener du, at det primært er ledelsens opgave at håndtere de største udfordringer, der opstår på en institution? Trives du bedst med harmoni, vaner og tryghed ved det vi plejer at gøre? Så behøver du ikke læser videre. Svendebjerggård er under fysisk renovering af rammerne på vores matrikel i Hvidovre. Samtidig med er vi i udvikling med vores pædagogiske arbejde. For tiden er vi optaget af at udvikle på særligt 2 områder: Vi ønsker, at kontaktpersonerne samarbejder mere ved at deltage sammen til samtaler og samvær med beboerne. Vi ønsker, at beboerne skal med i alle de samtaler, som vedrører dem. Disse 2 områder skal du forpligte dig til at være med til at udvikle. En af vores dygtige medarbejdere har fået nyt arbejde, derfor søger vi en ny kontaktperson På Frelsens Hærs krisecenter og Botilbud Svendebjerggård, som ligger i Hvidovre. Svendebjerggård er normalt et hus med plads til 28 personer eller familier. Fra 12. aug. 2024 skal huset renoveres og derfor vil der i et års tid kun være plads til 7 personer eller familier i Hvidovre. I samme periode har vi oprettet en midlertidig afdeling i Birkerød, hvor der vil være plads til 21 personer eller familier. I Hvidovre vil der i denne periode være 3 kontaktpersoner og i Birkerød 5 kontaktpersoner. Øvrige medarbejdere som tæller socialfaglig koordinator, udviklingskonsulent, rengøringsassistent, pedel, weekend medarbejdere, vikarer, nattevagter, souschef og forstander vil fordele arbejdstiden på begge matrikler. Den ledige stilling er til afdelingen i Hvidovre. Efter planen er renoveringen færdig i sommeren 2025, hvor vi flytter tilbage til Hvidovre og atter vil være en matrikel. Svendebjerggård er et selvejende tilbud under servicelovens §§ 109 og 110, der har dritsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Vores kerneopgave er at tilbyde midlertidigt husly, sikkerhed, rådgivning og omsorg til kvinder, mænd og LGBT+ samt deres eventuelle medfølgende børn. Vi har fokus på, at opholdet bliver et vendepunkt, der i størst muligt omfang bidrager til et liv, der er så aktivt og samfundsdeltagende som muligt. Derfor er beboerinddragelse og samarbejde med kommuner og andre samarbejdspartnere et omdrejningspunkt i Svendebjerggårds praksis. Svendebjerggårds praksis tager afsæt i en multiteoretisk forståelse af, at mødet med mange og hyppigt skiftende beboere med komplekse livsomstændigheder fordrer et nuanceret beredskab af teori og metoder. Vores menneskesyn udspringer af Frelsens Hærs menneskesyn, at ethvert menneske er værdifuldt præcist, som det er. Stillingen er på 37 timer og ligger i hverdage i tidsrummet 07.00-22.30. Du vil som udgangspunkt have en fast aftenvagt hver onsdag. Vi kan tilbyde dig: Et alsidigt krisecenter og botilbud, hvor udvikling er en del af den daglige praksis. Et meningsfyldt arbejde til gavn for børn, unge og voksne. Nuancerede forståelser af og tilgange til ”vold i nære relationer”. En faglig stærk kollegagruppe med stort engagement. En ledelseskultur der er optaget af udvikling og har en forventning om, at medarbejdere bringer sig selv i spil med ideer, sparring, faglighed, viden og engagement. Obligatorisk ekstern supervision. Efteruddannelse, der understøtter den faglige udvikling. Et krisecenter og botilbud, der bestræber sig på at afspejle det omgivende samfund. Fri på alle helligdage (medmindre der er sygdom). Vi ser gerne, at du Er uddannet pædagog eller socialrådgiver. Har erfaring: fra botilbud §110, krisecenter §109 og/eller fra kommune. med at samarbejde med myndigheder, kommuner og andre. samarbejdspartnere fx familiebehandlere, mentorer og psykiatri. med at arbejde med familier og børn. Har stærke, relationelle kompetencer og forstår at omsætte dem i arbejdet med mennesker, der befinder sig i komplekse sociale situationer. Er vant til at afholde svære samtaler med komplekse problemstillinger. Har voldsfaglig viden. Er empatisk, tydelig, rolig og omsorgsfuld i din kommunikation. Tror på, at alle mennesker uanset baggrund har mulighed for at udvikle sig. Trives i en omskiftelig hverdag og kan se muligheder i det daglige arbejde. Har kompetencer til at støtte op om at søge bolig, job, enkeltydelser etc. Har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner og kan dokumentere skriftligt fx opstille mål i individuelle planer, evaluere mål og skrive notater. Kan eller kan hurtigt lære at skrive underretninger. Er vant til at arbejde struktureret og bevare overblikket. Har erfaring med at arbejde individuelt og i grupper. Er god til at veksle mellem at arbejde selvstændigt og i teams. Har interesse for at udvikle og udfordre den pædagogiske praksis og for at formidle vores arbejde udadtil til gæster og studerende. For nærmere information om stillingen kan du kontakte forstander Randi Ringgaard Christoffersen på 38619870.
Svendebjerggård
Indrykket 19. juli på JobNet
Job tilbydes:
Ernæringsassistent til Krogstenshave plejehjem, afdeling 47.st.
Drømmer du om at gøre en forskel i ældre menneskers liv gennem mad og nærvær? Så er du måske vores nye ernæringsassistent på Krogstenshave Plejehjem, afdeling 47 stuen Stillingen er på 32 timer pr. uge med start den 1. oktober 2024. Vi søger en ernæringsassistent, der ikke alene laver mad, men også skaber minder. Du nyder at være sammen med ældre mennesker og brænder for at skabe gode oplevelser for dem. Du skal være opsøgende og nysgerrig omkring vores beboere, deres madvaner samt deres ønsker til kost. Af person er du kvalitetsbevidst, serviceminded, glad og udadvendt. Du kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre også tværfagligt – både i køkkenet og på tværs af plejehjemmet. Det daglige arbejde består af: Bestille kost til vores beboere. Det er derfor relevant at have forståelse for ernæring til plejehjemsbeboere med og uden særlige kostbehov. Kvalitetssikring af råvarer. Tilberede frokost og mellemmåltider, samt give disse til beboerne i et rehabiliterende måltid, i samarbejde med resten af personalet. Bage til og med beboerne. Rengøring af køkkenet. En gang om måneden lave aftenmenu og deltage ved middagen. Deltage i beboermøder og arrangementer. Har forståelse for hygiejne og egenkontrol, og kan være medansvarlig for at regler og lovgivning på området overholdes i afdelingen. Hjælpe til i Krogstenshaves cafe. Hjælpe kollegaer på andre afdelinger under ferie og andet. Arbejde i helligdage kan forekomme, primært til tilberedning af frokost. Sparring med vores ernæringsprofessionsbachelor, og indgår i netværksgruppe med øvrige ernæringsassistenter og kostfaglig ansatte på Plejehjemmet. Derfor skal du vælge os: Fordi vi har stærkt fokus på ernæringsindsatsen. Der er rig mulighed for at få brugt din faglighed. Du vil blive en del af et team, hvor vi hjælper hinanden og støtter op om den fælles indsats for beboererne. Fordi du gerne - sammen med beboere, pårørende og engagerede kollegaer –  vil medvirke til at gøre Krogstenshave til et dejligt sted at bo og arbejde. Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, så kan vi tilbyde en afdeling og et hus, der: vægter det gode tværfaglige samarbejde og arbejdsmiljøet højt. arbejder i et tværfagligt samarbejde, hvor beboerne er i fokus. er engagerede, indgår i udviklingsprocesser og har viljen til at nå mål. er fleksible, positive og imødekommende. gerne vil forstyrres i positiv retning. godt kan lide professionalisme og at der forventes noget af os. er forandringsparate og sætter fokus på udnyttelse af ressourcerne bedst muligt. arbejder med tillid og anerkendende dialog. Kan du se dig selv som vores nye kollega på afdeling 47, st. på Krogstenshave Plejehjem, så er det lige dig vi søger. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes tiltrådt den 1. oktober 2024. Ugentligt timetal: 32 timer. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Hvis du kommer i betragtning til stillingen, vil du blive bedt om at fremvise privat straffeattest, som vil indgå i vurderingen af, hvorvidt man vil tilbyde ansættelse. Hvis du vil vide mere: Yderligere oplysninger om stillingen,  kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Christina Thorgaard Nielsen, tlf. 25 44 37 95. Ansøgningsfrist den 15. august 2024, samtaler vil blive afholdt i uge 34 og 35. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=23aa38a7)
Hvidovre Kommune - Plejehjemmet Krogstenshave
Indrykket 18. juli på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Hvidovre 

Hvidovre indgår som en bydel i Storkøbenhavn og har et indbyggertal på 53.281. Hvidovre er en selvstændig kommune placeret cirka otte kilometer vest fra Københavns Centrum. Derudover ligger byen vest for Valby, øst for Brøndby og syd for Rødovre. Hvidovres postnummer er 2650. Hvidovre har to grønne arealer, som henholdsvis er Vigerslevparken og et areal ud mod Kalveboderne i den sydlige del af hjørnet.     

Hvidovres historie 

Hvidovres historie går langt tilbage, og navnet stammer fra olddansk. Man ved, at den første del af navnet, ‘Hvid’, henfører til farven på byens kirke, der nemlig var hvid. Den sidste del af navnet, ‘ovre’, er den olddanske del, der formentlig betyder “åbred”. Man ved, at Hvidovre helt tilbage i 1682 bestod mestendels af gårde og landbrug. Her var der 18 gårde og 14 huse, der dog ikke havde tilhørende jord. Det areal, som blev dyrket, bestod af 973,0 tønder land.


Senere hen begyndte Hvidovre at udvikle sig til den forstad til Storkøbenhavn, som den er i dag. Det var dog først, da det daværende Hvidovre Sogn skulle udskilles og dermed indlemmes i København, at det virkelig tog fart med forstadsudviklingen. Det skyldes hovedstadens indlemning af de tidligere områder, hvor den hurtigt ramte Hvidovre. Fra 1916 og til 1925 steg indbyggertallet markant, da det gik fra 767 til 3977.

Hvidovres seværdigheder 

Hvidovre har mange seværdigheder og et rigt kulturliv med alt indenfor teater, hoteller, museer, vartegn og havn. 


Cirkusmuseet 

Cirkusmuseet i Hvidovre blev grundlagt i 2001 med en placering i en gammel kommandant bygning ved Avedørelejren. Museet anses for at være en af de største cirkus- og artistmuseer i Europa. Cirkusmuseet har samlinger og udstillinger med cirkuseffekter - blandt andet fra jongløren Ølund Barlys og en illusionist ved navn Truxa. Cirkusmuseet opstod, da foreningen Barlys venner manglede et sted at udstille sin store samling af cirkuseffekter. Da Hvidovre Kommune købte Avedørelejren i 1999, fik foreningen muligheden for at udstille de mange effekter fra samlingen netop her. Dette blev en bydel inde i byen, hvor formålet var at samle forskellige funktioner såsom erhverv, boliger, turisme og kultur. Fra 2004 overtog Hvidovre Kommune fuldstændig driften af museet. 


Teater Vestvolden 

Hvidovres egnsteater hedder Teater Vestvolden og har eksisteret siden 1980 som Hvidovre Børneteater. Før i tiden fungerede teatret som et egnsteater for flere kommuner, henholdsvis Hvidovre, Rødovre og Brøndby kommuner. Teatret er kendetegnet ved de mange ungdomsforestillinger samt familieteater, der bliver opført på de skrå brædder. Ydermere har de også ofte arrangementer med stand-up for voksne og en moderne julevarieté.


Hvidovres sports- og foreningsliv 

Hvidovre har flere fodboldklubber, hvor én af dem har været en del af superligaen. Det tidligere superligahold er HIF, hvor de to andre hold er Rosenhøj Boldklub, hvor mere kendte fodboldspillere som Daniel Agger har spillet, og Avedøre IF. Før i tiden var fodbolden den primære sport i Hvidovre, men tiderne har ændret sig, da ishockey nu er den foretrukne sportsgren i kommunen. Det er ishockeyklubben Hvidovre Ishockey Klub, der præger byen med elitesporten, og klubben har to skøjtehaller at træne i. Ydermere har Hvidovre også en curlinghal, hvor mange curlingtalenter har startet deres karriere. Derudover har byen også en volleyballklub, der har et hold i den bedste række, nemlig Elitedivisionen.


Hvidovre Havn 

I forbindelse med sportslivet i Hvidovre er det også værd at nævne Hvidovre Havn, hvor sejlsporten er en stor del. Her har mange store talenter inden for sejlsporten trænet gennem tiden, da havnens placering er ideel for sportsgrenen. Den ligger nemlig beskyttet, hvilket er en af grundene til, at sejlsporten er vigtig og succesfuld for byen. 


Bakketop Trine 

Kæmpen Bakketop Trine er en del af det kulturprojekt, som blev stablet på benene i forbindelse med Vestegnens Kulturuge i 2016. Hun står der stadig den dag i dag og fungerer som en seværdighed for byens turister. Bakketop Trine er én af de kæmper, som seks kommuner ville få i forbindelse med kulturugen. Hun er at finde lige ved Avedøresletten, og er en kæmpe skulptur bygget ud af genbrugstræ. Genbrugstræet kommer fra virksomheder i lokalområdet, hvor ejendommene stod til at skulle rives ned. 

Hvidovres handelsliv

Hvidovre bygger meget deres bymidte på et kulturelt centrum, men byen har også et butikscenter, der hedder Hvidovre C. Butikscentret har forretninger med alt indenfor mode, fitness, personlig pleje, smykker, dagligvarer og interiør. Uden for centret er der en parkeringsplads med 450 gratis pladser. Hvidovre C ligger i nærheden af stationen, hvilket gør det nemt for besøgende at komme til og fra centret. Som et tiltag for at få byens ældre borgere mere ind i bymidten, har Kommunen valgt at arrangere en busservice to gange i måneden. På den måde kan de ældre komme ind til byen og handle ind.