Nyheder fra Hvidovre

13 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hvidovre og omegn

Job tilbydes:
Vand på fødderne, jord under neglene, sus i maven og bålduft i håret.
Vi søger dig, som er uddannet pædagog og som ligesom os andre insisterer på, at naturen skal være en del af børnenes dagligdag - også når det regner. Om os: Humlebien er en hyggelig lille integreret institution med fire stuer, fordelt på et vuggestueteam og et børnehaveteam. Vores hus er indrettet med mange både store og små rum, som giver plads til fordybelse med en mindre børnegruppe - uanset om det er med store motoriske udfoldelser, om det er til nærværet omkring dialogisk læsning eller noget helt tredje. Vores store legeplads går hele vejen rundt om institutionen (med hegn ml. vuggestue og børnehave) og emmer af alverdens muligheder for leg og læring. I legehusenes lille bydel serveres sandkager og mudderkaffe, under træstubbene findes der kryb, på bakker og i træer afprøves musklerne. I gyngerne får man et sus i maven, især når den voksne hjælper med at skubbe. Og i køkkenhaverne får både børn og voksne jord under neglene, når der plantes, ordnes og høstes, og sanserne kommer i spil, når bålet tændes i vores bålhus. Det brænder vi for: Både børn, forældre og personale brænder for udelivet, og derfor er vi i marts 2023 startet op på projekt Grønne Spirer, som er en grøn mærkningsordning gennem Friluftsrådet. Vores mål er at søge et Grønne Spirer certifikat senere på året. Til dette mangler vi en kollega, som finder glæde og mening i at bruge naturen i samspillet med børnene, uanset om det er mudder og regnvejr udenfor eller når f.eks. sneen tages med ind på en voksdug for at undersøges nærmere. Faglighed og forberedelsestid: Vi prioriterer et fælles pædagogisk fodfæste og holder os derfor opdateret med relevante kurser og uddannelser. Vi planlægger, evaluerer og dokumenterer vores praksis, og vi arbejder med afsat tid til forberedelse. Forberedelsestiden er indlagt i dit skema og er tid væk fra børnene og stuen, hvor du som pædagog kan fordybe og forberede dig fagligt til f.eks. morgendagens aktivitet, næste måneds nyhedsbrev eller et ekstra stuemøde. Om dig: Du kan se dig selv på en arbejdsplads, hvor man hjælper hinanden, siger godmorgen når man møder ind, prioriterer de fælles oplevelser, husker at grine sammen (hver dag), øger indflydelse, tager ansvar og skubber til loftet ligesom dine kolleger. Du vil gerne være en del af et fællesskab, der både vægter faglige aftener med forskellige tematikker og de sociale arrangementer lige højt. Du ønsker at bidrage til og udvikle den pædagogiske praksis og du trives i et miljø, hvor hverdagen er bygget op på en struktur af fast mødeskema, en alsidig mødevirksomhed (indregnet som en del af dit skema), pauseplaner, aktivitetsplaner, SMITTE-modeller og forberedelsestid. Som personalet siger: "Her er plads til medbestemmelse og man er med til at sætte et præg på dagligdagen." "Fedt, at vi har fællesarrangementer i hele huset både for børn og personale. Man kan godt mærke, at vi er et lille hus og alle er tætte på hinanden og nemt kan hjælpe på kryds og tværs, fordi alle kender alle." Fortsat nysgerrig? Så kontakt leder Jonas Bjørch på tlf 25449240 eller souschef Heidi Goldmann på tlf 41850010. Vi vil også meget gerne give dig en rundvisning, så du kan mærke efter, om vi er det rigtige match for dig. Vi glæder os til at høre fra dig. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=2c25e8f0)
Børnehuset Humlebien
Indrykket 22. september på JobNet
Job tilbydes:
Fysioterapeut til midlertidig døgnrehabilitering i Hvidovre Kommune
Har du lyst til at arbejde med rehabilitering af høj faglig kvalitet, så har vi stillingen til dig. Vores gode kollega skal prøve kræfter med KOL-rehabilitering, og vi søger derfor en fysioterapeut, der brænder for rehabilitering og tværfagligt samarbejde. Stilling er på 37 timer ugentligt og arbejdstiden er på hverdage i dagtimerne. Teamet er selvtilrettelæggende og arbejdstiden er fleksibel.  Lidt om os I Genoptræning og Rehabilitering arbejder vi med at skabe gode borgerforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers behov, ressourcer og potentiale. Genoptræning og Rehabilitering er en stor afdeling, der dækker både den ambulante genoptræning og midlertidig døgnrehabilitering. Vi er organiserede i fire terapeutfaglige teams, hvoraf det almene døgnrehabiliteringsteam er det ene.  Vi er en arbejdsplads, der lægger vægt på fællesskab, relationer og omsorg for hinanden. Vi spiser morgenmad sammen et par gange om måneden, fejrer vores succeser og hjælper hinanden gennem travle perioder og svære borgersager. Omgangstonen er uhøjtidelig og vi har det sjovt sammen. Vi respekterer og udnytter hinandens forskelligheder og er lydhøre over for nye idéer. Vores rehabiliteringsenhed har 46 midlertidige pladser til døgnrehabilitering og det almene døgnteam er tilknyttet ca. 30 af borgerne. Huset er opdelt i 4 afdelinger med hvert sit speciale. Størstedelen af borgerne indlægges til døgnrehabilitering efter hospitalsindlæggelse og andre kommer på aflastnings- eller vurderingsophold eller til palliativ indsats.  Vi er et bredt tværfagligt team bestående af social- og sundhedsassistenter, forløbskoordinerende sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter samt ernærings- og aktivitetspersonale.  Vi har et godt samarbejde med vores visitatorer og gør ofte brug af f.eks. kræftkoordinatorer og andre eksterne samarbejdspartnere. Teamet og de fysioterapeutiske opgaver Du vil blive en del af et team på 4 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter. Teamet varetager genoptræning efter sundhedsloven og er selvvisiterende til genoptræning efter serviceloven. Vi varetager genoptræning og rehabiliteringen under indlæggelse, deltager på forløbssamtaler og foretager hjemmebesøg frem mod udskrivelse. Derudover er vi meget optaget af at sikre en god overgang til hjemmet og vi tilbyder derfor også ambulant træning efter udskrivelse, når det er relevant. Derudover er vi ansvarlige for forflytningsundervisning 4-6 gange årligt i Center for Sundhed og Ældre.  Du vil få mulighed for selv at planlægge din dag, tilrettelægge den individuelle fysioterapeutisk indsats og støtte borgeren i at nå sine mål, i samarbejde med husets øvrige faggrupper.  Ønsker til vores nye kollega: Du har interesse for og gerne erfaring med rehabilitering og tværfagligt samarbejde Du arbejder systematisk med undersøgelse, test og træning, har fokus på den individuelle vurdering og involvering af borger og pårørende.  Du har gode samarbejdsevner og er kreativ, hvilket du sætter i spil i din indsats og i samarbejdet. Du har gennemslagskraft, er udviklingsorienteret og diplomatisk. Du ønsker at være en del af et engageret og ambitiøst team, der elsker at gøre en forskel for borgerne. Din nye arbejdsplads Genoptræning og Rehabilitering er en central medspiller i Center for Sundhed og Ældre og har mange samarbejdsflader. Du vil derfor i høj grad opleve at bidrage ind i en helhedsorienteret indsats med mulighed for stor indflydelse på borgernes hverdag. Vi har to terapeutfaglige ledere og et udviklingsteam, der hjælper os med at sætte retning for udviklingen og facilitere projekter og samarbejdsrelationer på tværs af kommunen. Derudover er vi klinisk undervisningssted for fysio- og ergoterapeutstuderende, hvor alle terapeuter bidrager til forløbene i samarbejde med vores kliniske undervisere. Vi har stort fokus på at understøtte og udvikle samarbejdet på tværs i kommunen samt over sektorgrænser og deltager derfor i udviklings- og forskningsarbejde, når muligheden byder sig.   Ansøgningsfrist Ansøgning med relevant dokumentation skal være modtaget senest den 24. september 2023.  Ansættelsessamtaler afholdes den 27. september 2023. Løn efter gældende overenskomst. Hvidovre Kommune har en generel politik om, at der indhentes børneattest på alle ansatte. Yderligere oplysninger Du kan kontakte terapeutfaglige leder Tanja Schøller Nord txn@hvidovre.dk, tlf.:2073 9285 hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen. Du kan læse om midlertidig døgnrehabilitering her: midlertidig-dognrehabilitering.hvidovre.dk/ Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=e1d645c2)
Svendebjerghave
Indrykket 22. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Hvidovre 

Hvidovre indgår som en bydel i Storkøbenhavn og har et indbyggertal på 53.281. Hvidovre er en selvstændig kommune placeret cirka otte kilometer vest fra Københavns Centrum. Derudover ligger byen vest for Valby, øst for Brøndby og syd for Rødovre. Hvidovres postnummer er 2650. Hvidovre har to grønne arealer, som henholdsvis er Vigerslevparken og et areal ud mod Kalveboderne i den sydlige del af hjørnet.     

Hvidovres historie 

Hvidovres historie går langt tilbage, og navnet stammer fra olddansk. Man ved, at den første del af navnet, ‘Hvid’, henfører til farven på byens kirke, der nemlig var hvid. Den sidste del af navnet, ‘ovre’, er den olddanske del, der formentlig betyder “åbred”. Man ved, at Hvidovre helt tilbage i 1682 bestod mestendels af gårde og landbrug. Her var der 18 gårde og 14 huse, der dog ikke havde tilhørende jord. Det areal, som blev dyrket, bestod af 973,0 tønder land.


Senere hen begyndte Hvidovre at udvikle sig til den forstad til Storkøbenhavn, som den er i dag. Det var dog først, da det daværende Hvidovre Sogn skulle udskilles og dermed indlemmes i København, at det virkelig tog fart med forstadsudviklingen. Det skyldes hovedstadens indlemning af de tidligere områder, hvor den hurtigt ramte Hvidovre. Fra 1916 og til 1925 steg indbyggertallet markant, da det gik fra 767 til 3977.

Hvidovres seværdigheder 

Hvidovre har mange seværdigheder og et rigt kulturliv med alt indenfor teater, hoteller, museer, vartegn og havn. 


Cirkusmuseet 

Cirkusmuseet i Hvidovre blev grundlagt i 2001 med en placering i en gammel kommandant bygning ved Avedørelejren. Museet anses for at være en af de største cirkus- og artistmuseer i Europa. Cirkusmuseet har samlinger og udstillinger med cirkuseffekter - blandt andet fra jongløren Ølund Barlys og en illusionist ved navn Truxa. Cirkusmuseet opstod, da foreningen Barlys venner manglede et sted at udstille sin store samling af cirkuseffekter. Da Hvidovre Kommune købte Avedørelejren i 1999, fik foreningen muligheden for at udstille de mange effekter fra samlingen netop her. Dette blev en bydel inde i byen, hvor formålet var at samle forskellige funktioner såsom erhverv, boliger, turisme og kultur. Fra 2004 overtog Hvidovre Kommune fuldstændig driften af museet. 


Teater Vestvolden 

Hvidovres egnsteater hedder Teater Vestvolden og har eksisteret siden 1980 som Hvidovre Børneteater. Før i tiden fungerede teatret som et egnsteater for flere kommuner, henholdsvis Hvidovre, Rødovre og Brøndby kommuner. Teatret er kendetegnet ved de mange ungdomsforestillinger samt familieteater, der bliver opført på de skrå brædder. Ydermere har de også ofte arrangementer med stand-up for voksne og en moderne julevarieté.


Hvidovres sports- og foreningsliv 

Hvidovre har flere fodboldklubber, hvor én af dem har været en del af superligaen. Det tidligere superligahold er HIF, hvor de to andre hold er Rosenhøj Boldklub, hvor mere kendte fodboldspillere som Daniel Agger har spillet, og Avedøre IF. Før i tiden var fodbolden den primære sport i Hvidovre, men tiderne har ændret sig, da ishockey nu er den foretrukne sportsgren i kommunen. Det er ishockeyklubben Hvidovre Ishockey Klub, der præger byen med elitesporten, og klubben har to skøjtehaller at træne i. Ydermere har Hvidovre også en curlinghal, hvor mange curlingtalenter har startet deres karriere. Derudover har byen også en volleyballklub, der har et hold i den bedste række, nemlig Elitedivisionen.


Hvidovre Havn 

I forbindelse med sportslivet i Hvidovre er det også værd at nævne Hvidovre Havn, hvor sejlsporten er en stor del. Her har mange store talenter inden for sejlsporten trænet gennem tiden, da havnens placering er ideel for sportsgrenen. Den ligger nemlig beskyttet, hvilket er en af grundene til, at sejlsporten er vigtig og succesfuld for byen. 


Bakketop Trine 

Kæmpen Bakketop Trine er en del af det kulturprojekt, som blev stablet på benene i forbindelse med Vestegnens Kulturuge i 2016. Hun står der stadig den dag i dag og fungerer som en seværdighed for byens turister. Bakketop Trine er én af de kæmper, som seks kommuner ville få i forbindelse med kulturugen. Hun er at finde lige ved Avedøresletten, og er en kæmpe skulptur bygget ud af genbrugstræ. Genbrugstræet kommer fra virksomheder i lokalområdet, hvor ejendommene stod til at skulle rives ned. 

Hvidovres handelsliv

Hvidovre bygger meget deres bymidte på et kulturelt centrum, men byen har også et butikscenter, der hedder Hvidovre C. Butikscentret har forretninger med alt indenfor mode, fitness, personlig pleje, smykker, dagligvarer og interiør. Uden for centret er der en parkeringsplads med 450 gratis pladser. Hvidovre C ligger i nærheden af stationen, hvilket gør det nemt for besøgende at komme til og fra centret. Som et tiltag for at få byens ældre borgere mere ind i bymidten, har Kommunen valgt at arrangere en busservice to gange i måneden. På den måde kan de ældre komme ind til byen og handle ind.