Natkørsel på Holbækmotorvejen påvirket af afspærring ved Hvidovre

Foto: Genbrugshallen.
dato

Afspærring af afkørsel fra Holbækmotorvejen påvirker bilister i Hvidovre

Den vestgående frakørsel til Hvidovre fra Holbækmotorvejen vil være fuldstændig spærret i løbet af natten mellem den 22. og 23. april 2024. Tidsrummet for denne spærring er fastsat til kl. 22.30 til kl. 4.30. Spærringen skyldes nødvendigt vejarbejde, som kræver fuldstændig afspærring af afkørslen.

Bilister, der har til hensigt at forlade motorvejen ved Hvidovre, vil blive påvirket af denne afspærring, da den specifikt gælder for de, der kører mod vest, væk fra København. Den planlagte omkørsel vil dirigere trafikken via frakørslen ”Brøndbyvester” for derefter at lede dem tilbage i retning mod Hvidovre.

Det er dog vigtigt at notere, at udrykningskøretøjer vil blive tilladt passage igennem vejarbejdsområdet på rampen, selv under spærringen. Denne tilpasning sikrer, at nødsituationer stadig kan håndteres effektivt. I modsætning hertil, vil særtransporter ikke kunne forvente adgang til den afmærkede omkørselsrute og skal derfor planlægge deres rejse i overensstemmelse hermed.

Denne afspærring og de dermed følgende trafikomlægninger er en del af en større indsats for at vedligeholde og forbedre infrastrukturen på Holbækmotorvejen. Bilister anbefales at planlægge deres rejse i forvejen og tage højde for mulige forsinkelser, der kunne opstå som følge af omkørslen og vejabejdet.

https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/nyheder/2024/april/afkorsel-fra-holbaekmotorvejen-spaerret-natten-mellem-den-22-og-23-april/

Kilde: Hvidovre Kommune