Trafikale ændringer ved Hvidovre Stadion på kampdagen for at sikre smidig afvikling

Foto: Genbrugshallen.
dato

Vigtige trafikale ændringer omkring Hvidovre Stadion på grund af den kommende fodboldkamp

På grund af fodboldkampen mellem Hvidovre IF og Vejle Boldklub, som finder sted søndag den 21. april kl. 14, vil der være væsentlige trafikale ændringer omkring Hvidovre Stadion. Disse foranstaltninger træder i kraft for at sikre en smidig afvikling af dagen.

Sollentuna Alle vil være totalt spærret af for al trafik fra kl. 10 til kl. 18 den 21. april. Dette omfatter motorkøretøjer, cykler og fodgængere, hvilket betyder, at passage gennem denne vej vil være umulig i det nævnte tidsrum.

Imidlertid vil beboere i området stadig have mulighed for at komme til og fra deres bopæl, selv på dagen for kampen.

Desuden vil foreninger, der har aktiviteter planlagt i Dansborghallen, ikke blive berørt af de trafikale ændringer. Disse grupper vil have adgang til hallen fra Hvidovrevej, og adgang vil også være mulig fra Idrætsvej gennem Dansborgskolens område.

For brugere af Atletikhallen vil der ligeledes være adgang via Idrætsvej den 21. april, så aktiviteter kan fortsætte uforstyrret.

Disse trafikale ændringer er et resultat af en nøje planlægning for at sikre, at alle kan have en sikker og effektiv adgang til området, samtidig med at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Alle besøgende og beboere opfordres til at planlægge deres dag i overensstemmelse hermed.

https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/nyheder/2024/april/trafikale-aendringer-omkring-hvidovre-stadion-sondag-den-21-april/

Kilde: Hvidovre Kommune