Natlig lukning af frakørsel fra Amagermotorvejen påvirker bilister i Hvidovre

Foto: Genbrugshallen.
dato

Natlig spærring af frakørsel fra Amagermotorvejen i Hvidovre på grund af vejarbejde

Afkørslen fra Amagermotorvejen til Hvidovre vil være spærret i løbet af natten mellem den 22. og 23. april. Frakørslen lukkes ned kl. 22.30 den 22. april og forventes genåbnet kl. 4.30 den følgende morgen.

Spærringen er nødvendig for at gennemføre vejarbejde på frakørselsrampen lige efter Kalvebodbroen. Dette arbejde kræver, at ingen biler kan benytte frakørslen i perioden, for at sikre arbejdernes sikkerhed samt en effektiv udførelse af arbejdet.

Bilister, der rejser i vestlig retning på Amagermotorvejen og ønsker at komme til Hvidovre, vil skulle tage den næste frakørsel ”Brøndby Strand” og derefter benytte Gl. Køge Landvej som omkørsel.

Vejarbejdet tillader dog, at udrykningskøretøjer får adgang til at passere igennem frakørselsrampen, hvis det bliver nødvendigt. Men det understreges, at særtransporter, trods deres ofte nødvendige dimensioner eller ladning, ikke vil have mulighed for at benytte den afmærkede omkørselsrute under vejarbejdet.

Disse trafikforanstaltninger er indført for at minimere generne for de daglige bilister og samtidig sørge for, at vejarbejdet kan blive afsluttet så hurtigt og sikkert som muligt.

https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/nyheder/2024/april/afkorsel-fra-amagermotorvejen-spaerret-natten-mellem-den-22-og-23-april/

Kilde: Hvidovre Kommune