Hvidovre Kommune diskuterer fremtidens budget og nødvendige strukturelle forandringer

Foto: Genbrugshallen.
dato

Hvidovre Kommune afholdt den 2. maj 2024 et møde om budgettet for årene 2025-2028, hvor både råd og nævn samt alle interesserede borgere var inviteret.

Formålet med mødet var at informere deltagerne om kommunens økonomiske situation og forberede dem på at afgive høringssvar. Der blev også lagt en plan for at sende budgetforslaget i høring i august måned.

Borgmester Anders Wolf Andresen bød velkommen til mødet og understregede behovet for strukturelle forandringer i kommunens arbejde. Han påpegede vigtigheden af at udnytte de ejede bygninger fuldt ud for at spare penge og betonede ønsket om langsigtet tænkning og samarbejde.

Kommunaldirektør Jakob Thune præsenterede grafer, der viste kommunens udgifter og indtægter. Han gjorde det klart, at det var en udfordring for Kommunalbestyrelsen at balancere budgettet.

Under mødet blev der også afholdt gruppediskussioner om fire vigtige emner: digitalisering og velfærdsteknologi, et liv med selvbestemmelse og værdighed, tidlig indsats for sårbare børn og unge samt bedre brug af kommunens lokaler. Mange forskellige perspektiver blev præsenteret, og flere repræsentanter udtrykte ønske om at deltage i omstillingsarbejdet.

De næste trin i budgetprocessen indebærer, at budgetforhandlingerne starter efter sommerferien, hvorefter budgetforslaget vil blive sendt i høring i starten af august. 1. behandling af budgettet finder sted den 3. september, og den endelige vedtagelse er planlagt til den 8. oktober.

https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/nyheder/2024/maj/rad-og-naevn-droftede-okonomi-og-velfaerd/

Kilde: Hvidovre Kommune