Hvidovre Havn forvandles til dynamisk fællesskabsområde med lokalbefolkningens hjælp

Foto: Genbrugshallen.
dato

Hvidovre Havn står over for en spændende udvikling, der inviterer byens borgere til at engagere sig i skabelsen af et nyt dynamisk område.

Hvidovre Havns fremtid ser lys ud med den nylige offentliggørelse af idéoplægget som det første skridt mod en arkitektkonkurrence, der forventes offentliggjort den 26. februar 2024. Dette oplæg er resultatet af et tæt samarbejde mellem tegnestuen Mejeriet og Havneudvalget, der består af en bred vifte af interessenter, herunder politikere, borgere, havnens foreninger, grundejerforeninger og boligselskaber.

Det er værd at bemærke, at idéoplægget også har modtaget input fra Ungdomsskolen og Naturcenter Quark, hvilket tyder på et stærkt lokalt engagement i projektet. Dette understøttes af visionen for Hvidovre Havn, som er at skabe et dynamisk samlingspunkt, der favner både organiserede og uorganiserede aktiviteter.

Udviklingsplanerne for havneområdet omfatter faciliteter såsom klublokaler, en café og undervisningslokaler. Desuden lægges der vægt på at integrere adgang til stranden, vandet, og den omkringliggende natur, hvilket sætter rammen for et mangfoldigt fritidstilbud til alle aldersgrupper.

Idéoplægget er således grundlaget for et byggeprogram, som vil blive brugt i en arkitektkonkurrence planlagt til at finde sted i vinteren 2024/2025. Denne konkurrence vil yderligere skærpe fokus på, hvordan Hvidovre Havn kan transformeres til et levende og inkluderende fællesskabsområde for alle i Hvidovre Kommune.

https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/nyheder/2024/februar/ideoplaeg-er-forste-skridt-mod-en-arkitektkonkurrence-om-hvidovre-havn/

Kilde: Hvidovre Kommune