Hvidovre Kommune giver folkeskoleelever fridag på Store Bededag

Foto: Hvidovre Kommune.
dato

På et møde i Kommunalbestyrelsen den 30. januar blev det vedtaget, at Store Bededag fremover vil være en fridag for folkeskoleelever i Hvidovre Kommune. Det nye tiltag er forventet at erstatte en anden eksisterende fridag i elevernes ferie- og fridagsplaner.

Center for Skole og Uddannelse har i den forbindelse analyseret konsekvenserne af beslutningen. Resultaterne herfra blev præsenteret og overvejet vedtagelsen af ændringen. De specifikke detaljer omkring implementeringen af den nye fridag vil blive afspejlet i en opdateret ferie- og fridagsplan, som nu går i høring hos skolebestyrelserne samt de faglige organisationer.

Høringsperioden løber frem til den 29. februar, hvorefter den reviderede plan, med inklusion af Store Bededag som fridag, skal endelig vedtages i Kommunalbestyrelsen. Man forventer, at dette finder sted i maj.

Den endelige beslutning om Store Bededags fri for Hvidovres folkeskoler er blevet truffet på kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2024.


https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/nyheder/2024/februar/store-bededagsfri-i-horing/
Kilde: Hvidovre Kommune