Hvidovre kommune går forrest i kampen mod rotter med fokus på forebyggelse

Foto: Genbrugshallen.
dato

Hvidovre Kommune sætter fokus på forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Hvidovre Kommune ønsker at oplyse sine borgere om vigtigheden af forebyggelse mod rotter. Det understreges, at det er økonomisk mere fordelagtigt at foretage forebyggende tiltag mod rotter, end at skulle reparere skaderne efter rotternes besøg. Rotter har en præference for at bygge deres reder på tørre og dækkede arealer, eksempelvis under hævede terrasser, hvor de ofte forårsager problemer.

Det er ikke kun under terrasser, at rotter søger tilflugt. Også småbygninger såsom skure og legehuse uden støbt fundament er udsatte steder for rotteproblemer. Kommunen informerer om, at der findes flere enkle og ikke særlig kostbare metoder til at rottesikre sådanne områder for at forebygge uønsket besøg fra disse skadedyr.

Borgere opfordres til at være opmærksomme på tegn på rotter og anmelde eventuelle observationer til kommunen. Det er grundejernes ansvar at holde deres ejendom ren og stå for udgifterne ved rottesikring. Hvidovre Kommune påtager sig ansvaret for bekæmpelse af rotter, hvor grundejerne betaler et gebyr for denne service. Dette gebyr omfatter dog ikke en ekstra regning for selve bekæmpelsen.

Anmeldelse af rotter kan nemt gøres online via kommunens hjemmeside hvidovre.dk/rotter eller gennem borger.dk. Ved at tage disse forholdsregler i brug, kan borgere og kommunen i fællesskab arbejde hen imod et rottefrit miljø.

https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/nyheder/2024/april/har-du-rottesikret-din-haevede-terrasse-og-smabygninger/

Kilde: Hvidovre Kommune