Hvidovre Kommune åbner for ny runde af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde

Foto: Genbrugshallen.
dato

Hvidovre Kommune annoncerer den anden ansøgningsrunde for økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2024

Hvidovre Kommune understøtter det frivillige sociale arbejde ved at uddele økonomisk støtte to gange om året. Dette sker i henhold til § 18 i Lov om Social Service. I 2024 er det samlede beløb, der er afsat til disse formål, på 549.000 kr.

Der er stadig en betydelig portion af disse midler, nemlig 135.054 kr., der er tilbage til anden ansøgningsrunde. Dette giver organisationer og grupper i det frivillige socialsektor en ekstra chance for at søge økonomisk støtte til deres projekter og initiativer.

Ansøgningsperioden for anden runde begynder den 15. april 2024 og slutter den 10. maj 2024. Dermed har de interesserede parter en tidsramme på næsten en måned til at indsende deres ansøgninger.

Dybtgående information om ansøgningskriterier samt det officielle ansøgningsskema kan findes på kommunens hjemmeside, hvidovre.dk. Her vil ansøgere kunne finde alt, hvad de behøver for at navigere i ansøgningsprocessen.

Denne finansielle støtte tilbyder en unik mulighed for at fremme og udvikle det frivillige arbejde indenfor det sociale område i Hvidovre Kommune. Det er en vigtig del af kommunens bestræbelser på at opretholde og styrke det sociale netværk og den kollektive velfærd.

https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/nyheder/2024/april/okonomisk-stotte-til-frivilligt-socialt-arbejde/

Kilde: Hvidovre Kommune