Enhedsleder til Hvidovre Udslusningsfængsel

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kriminalforsorgen søger en enhedsleder til Institution Østsjælland, Bornholm og Færøerne, Hvidovre Udslusningsfængsel

Enhedslederstillingen er en nyoprettet stilling i Institution Østsjælland Bornhold og Færøerne.

Om Hvidovre Udslusningsfængsel
Hvidovre Udslusningsfængsel består af to afdelinger: Kastanienborg og Lysholmgård. De to afdelinger er placeret tæt på hinanden, men er fysisk adskilte.

Formålet med arbejdet på Udslusningsfængslerne er overordnet at støtte og motivere beboerne til at skabe en livssituation, der gør dem bedre i stand til at leve en tilværelse uden kriminalitet.

Kastanienborg huser 22 beboer - både mænd og kvinder. Børn og unge under 18 år, må ikke opholde sig på Kastanienborg.

På Lysholmgård er der 30 pladser til både mænd og kvinder, og deres børn må komme på besøg. Lysholmgård har været midlertidigt nedlukket grundet bygningsmæssige forhold og personale og beboere genhuses i midlertidige pavilloner, som minimum varer det næste 1½ år. Pavillonerne er stillet op på samme matrikel som de midlertidigt nedlukkede bygninger.

Beboere på et udslusningsfængsel kan være udstationeret fra åbent eller lukket fængsel, være prøveløsladte, betinget dømt eller anbragt i henhold til Straffuldbyrdelseslovens §78.

En del af beboerne går frigang til uddannelse, arbejde eller behandling.

Der er ansat døgnpersonale, med forskellig basisfagligheder såsom socialrådgivere og pædagoger. Derudover er der ansat en administrativ medarbejder, en beskæftigelsesmedarbejder og en enhedschef.

Om jobbet
Som enhedsleder på et udslusningsfængsel, skal du overordnet understøtte det socialfaglige og socialpædagogiske arbejde, som vægtes højt.

Medarbejdere og beboere arbejder målrettet sammen for at skabe en tilværelse for beboeren, således at beboeren kan leve en kriminalitetsfri tilværelse efter løsladelsen.

Du skal endvidere visiterer beboerne ind i huset fra fængsler i hele landet og have overblik over sammensætningen og ventelisten.

Du refererer til enhedschefen for Hvidovre Udslusningsfængsel og er ansvarlig for at bringe din viden i spil og kunne træffe afgørelser i dennes fravær.

Du vil have base i en af de to afdelinger og indgå i et ledelsesteam med enhedschefen og den anden enhedsleder.

Dine opgaver:

 • Overordnet ansvarlig for visitationen af nye beboere og fordeling af beboere til teams eller primære kontaktpersoner
 • Koordinere det pædagogiske og socialfaglige beboerarbejde, herunder deltage i de daglige overleveringsmøder og ugentlige afgørelsesmøder
 • Understøtte flow og kontinuitet i beboerarbejdet i tæt samarbejde med døgnpersonalet
 • Fungere som sparringspartner for døgnpersonalet og træffe afgørelser i beboersager.
 • Fungere som tovholder på lovgivnings- og sagsbehandlingsmæssige tidsfrister samt sikre overholdelse af gældende regler i forbindelse med prøveløsladelser, udstationering med fodlænke, udgange, handleplaner, løsladelsesmøder m.v.
 • Være tovholder og videns dele på det juridiske område, især inden for staffuldbyrdelsesloven, LAS, LAB og SEL
 • Deltage i intern og ekstern mødeaktivitet
 • Afholde sagsbehandlermøder og deltage i beboermøder.
Forventninger til dig
Det forventes, at du er uddannet socialrådgiver. Det er en fordel, hvis du i forvejen har ledererfaring og har kendskab til kriminalforsorgen.

Vi forventer, at du har lyst til ledelse og at du har lyst til at være en del af en faglig stærk og engageret personalegruppe.

Vi forventer også at du:

 • Formår at være faglig sparringspartner med en nysgerrig tilgang til det socialfaglige arbejde
 • Evner at være ”den røde tråd” i det daglige beboerarbejde
 • Kan skabe faglig udvikling i tæt samarbejde med enhedschef og det øvrige personale
 • Har fokus på, at skabet et tillidsfuldt og involverende samarbejde med interne såvel som eksterne samarbejdsparter
 • Kan arbejde systematisk og struktureret og har interesse for juraen i socialt arbejde
 • Har kørekort kat. B.
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henholdt til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftalen for socialrådgivere i staten.

Du er ikke omfattet af reglerne om højeste arbejdstid (tjenestetid). Som udgangspunkt er din arbejdstid 37 timer om ugen, og du har pligt til at påtage dig merarbejde.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansættelsesstedet er kriminalforsorgen. Arbejdsstedet er Hvidovre Udslusningsfængsel, Kastanienborg, Storegade 10, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du såfremt du indstilles til stillingen, giver samtykke til at kriminalforsorgen må trække oplysninger på dig i Det centrale Kriminalregister.

Det er ligeledes en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelse gennem hele din ansættelse.

Søg stilling
Du søger stillingen via knappen "Søg stillingen”.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 30. december 2023.

Vi forventer at holde samtaler i uge 2.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.

Yderligere information
Ønsker du at høre mere om stillingen, så kontakt enhedschef Tiana Schwartz på telefon 7255 5282 eller enhedsleder Mie Petersen 7255 7746. Du kan også kontakte døgnpersonalet på Kastanienborg på 7255 7701.

Det kommende Område Øst består af
Kriminalforsorgen Hovedstaden omfatter fire institutioner bestående af et åbent fængsel, otte arrester, tre udslusningsfængsler, Fodlænke (Intensiv Overvågning), fem KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, et udlændingecenter, et udrejsecenter, og Områdekontoret i København bl.a. med en klientsagsbehandlingsenhed, der rummer 8 jurister og 3 administrative medarbejdere.

Kriminalforsorgen Hovedstaden har ca. 1200 ansatte.

Kriminalforsorgen Sjælland omfatter fire institutioner bestående af to lukkede fængsler, et kvindefængsel, ni arrester, to KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Fodlænke (Intensiv Overvågning) og Områdekontoret i Ringsted bl.a. med en klientsagsbehandlingsenhed, der rummer 10 jurister og 4 administrative medarbejdere.

Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 745 ansatte.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hvidovre Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Hvidovre Udslusningsfængsel, Storegade , 2650 Hvidovre

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950604

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet